Garasjen - uten nerden stopper verden
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Fremtidstanker, ledelse mot 2040

YvonneFosser

For noen uker siden fikk jeg en hyggelig henvendelse om å holde foredrag hos FLT (Fagforbundet for Ledere og Teknikk). Temaet var fremtidens ledelse i 2040. Jeg tenkte umiddelbart... hva vet vel jeg om det? Hvor skal jeg begynne?

 

Jeg har samlet inn informasjon gjennom offentlige fremtidsanalyser, har fått innspill via Twitter fra analytikere, næringslivsledere og ledelsesforskere. I tillegg  har jeg brukt forskning på ledelse og motivasjon, samt mine betraktninger i min analyse på hvem som vil lykkes som ledere mot 2040. 

 

Jeg sendte jeg ut følgende twittermelding:

 

"Skal holde foredrag om arbeidslivet i 2040. Noen som har en krystall kule?"

Fantastisk respons ventet meg og jeg fikk bla følgende tips:  

the-sun-future-rulers-hed-2013.jpg

 • Automatisering av kunnskapsarbeid
 • Det vil i økende grad skje en globalisering
 • DIG" (D=Digital, I=Innovativ  og G=Grøn)
 • Fleksible arb.tider og arbeidssted  
 • Fokus på kunnskap/teknologi, frihet, flat struktur
 • Enda mindre skille mellom privat og jobb
 • Vi må gjøre mer med færre ressurser, økende befolkning av eldre
 • Vi må gjøre det attraktivt å ha og utvikle kunnskapsmedarbeidere også i høykost Norge
 • Innovér eller dø!

  

 

Det er vel ingen overaskelse at det vil være et stort behov for innovasjon fremover. Dette krever ledelse som forstår hva som skal til for at ansatte har lyst til å gå den ekstra mila, at de tør og vil komme med nye ideer, at det er tillit, og hva som er gjødsel for en innovasjonskultur.

 

Etter mange år med forskning, både internasjonalt og i Norge vet vi i dag MYE om hva som skal til. Hvorfor er det da så mange som ikke gjør det? Dette vil være helt selvfølgelig i 2040. 

 

Hva er det da som gir grobunn for innovasjon og hva får ansatte til å yte mer, med færre ressurser?

 

Professor Bård Kuvaas er en av de fremste forskerne på motivasjon og ledelse i Norge. Her er en liten introduksjon til hans forskningsresultater som har stor internasjonal støtte.

 

Drivere for indre motivasjon er i følge Kuvaas følgende:

 

indremotivasjon.png

 
Indre motivasjon er helt essensielt for å skape en innovasjonskultur. Hva slags lederstil passer så best for å skape dette? Og vil det være viktig i fremtiden?
 
I fremtiden vil det være mer "fjernstyring" av ansatte. Under visse rammer kan de jobbe når de vil, for hvem de vil og hvor de vil. De som klarer å skape engasjement i disse rammene vil lykkes. Detaljstyring og kontroll skaper ikke et innovasjonsklima... 
 
Hvordan kan man som leder styre og lede uten/sjelden se de ansatte? Dette er mulig ved å ha klare mål og visjoner og tillit i bunn. Det er viktig å la ansatte gjøre det på sin måte, uten et kontrollregime. Det er helt essensielt at ansatte har tillit til ledelsen og omvendt for å skape en innovasjonskultur.
 

En fremtidens leder har forstått hvordan belønning og motivasjon henger sammen. Forskning har vist dette lenge, men det er ikke mange ledere som bevisst bruker dette i sin ledelse i dag.

 

Her er 5 råd fra Kuvaas:

 1. De som virkelig gjør en god jobb, liker å bli godt betalt, men god betaling er ikke årsaken til at de gjør en ekstra god jobb. Betal derfor de ansatte godt, og på en måte som oppfattes som rettferdig.
 2. Gjør deretter alt som kan gjøres for å få de ansatte til å glemme økonomiske incentiver som drivkraften for å gjøre en god jobb.
 3. Bruk ikke incentivprogrammer som får de ansatte til å føle seg kontrollert og manipulert av belønning og straff.
 4. Indre motivasjon har dårlige vekstvilkår i organisasjoner som behandler de ansatte som om de ikke vil gjøre en god jobb dersom de ikke får ekstra belønning for å gjøre det.
 5. Har man først etablert et slikt regime, kan de ansatte bli mindre interessert i sine arbeidsoppgaver for arbeidsoppgavenes egen skyld, og de vil kunne kreve ekstra belønning for god innsats

 I 2040 har de fleste ledere forstått at man bør gi mer fokus til hva som gir indre motivasjon,- ikke ytre motivasjon, feks lite gjennomtenkte bonussystemer, eller kontrollsystemer, som kan drepe den indre motivasjonen,- og innovasjonskulturen. I 2040 vil ledere ha forstått at indre motiverte medarbeidere leverer bedre arbeidsprestasjoner, har økt trivsel, mindre stress og lavere sykefravær. De vil gi ansatte stor frihet som vil øke jobbengasjementet. De som fortsatt forsøker seg på detaljstyring vil neppe overleve. Det er helt essensielt med mindre detaljstyring, mer frihet i jobben og at ansatte opplever arbeidsoppgavene som interessante.

 Anne-ledernytt.jpg
Anne Grethe Solberg har tatt doktorgrad i kjønn og innovasjonsledelse. Hun har forsket på over 900 toppledere og mellomleder i Norge. Den ledelsesformen som viste klart best resultat var Androgyne ledere. En liten forklaring hentet fra "Bem Sex Role Inventory"

                                                                  

1.Feminin: hengiven, imøtekommende, følsom for andres behov, forståelsesfull, viser medfølelse, trøster gjerne andre, varm, øm glad i barn, vennlig, transformasjon, ekspressiv
 
2.Maskulint: forsvarer mine meninger, uavhengig, selvledende, sterk personlighet, viljesterk, har lederegenskaper, villig til å ta sjanser, dominerende, villig til å ta standpunkt, pågående, Transaksjon, instrumentell
 
3.Udifferensierte: uten maskuline og feminine trekk, defensiv, uengasjert
 
4.Androgyn: feminine og maskuline egenskaper, coachende, empatisk
 
Forskningen viser at de lederne som har både feminine og maskuline trekk gir best innovasjonsklima, dvs Androgyn ledelse. De er bedre enn sine maskuline og feminine kolleger. Androgyne ledere er trygge uten markeringsbehov, de ser alle som unike, er tolerante, smidige og fleksible, men er samtidig ambisiøse og har evnen til å sette retning.
 
Den androgyne innovasjonslederen har i følge Solberg bla følgende kvaliteter;
 
 1. Koordinerer, tilrettelegger kompetanse - sjefssekretær
 2. Empowering, fasilitere, coache, regissere, dramatisere, polarisere
 3. Mediator, katalysator, moderator
 4. Lærer av alle feilene
 5. Forskjeller er utfordrende og kilde til læring
 6. Uten markeringsbehov og driver prosesser frem

karriere-hun+er+toppsjef+og+digger+det.jpg

Solberg påviser at forekomsten av androgyne ledere er likelig fordelt blant menn og kvinner.

 

En androgyn lederstil kan læres, man er ikke "født sånn". Androgyn lederstil er uavhengig av kjønn. Det er ingen forskjell på om det er kvinne eller mann, men det at lederstilen er androgyn er det som er viktig.

 

Et eksempel som for meg helt klart har en androgyn lederstil er Anita Krohn Traaseth. Hun er en dagens,- og fremtidens leder. Se og lær...

 

 

  
 
 
 
 
(Foto: Thomas Skovsende )         
 
Et par dager før jeg skulle holde foredraget møtte jeg Anne Grethe Solberg tilfeldigvis på et treningssenter.
 
Jeg spurte henne om min hypotese ville stemme i 2040; Androgyne ledere vil fortsatt være den mest suksessfulle lederstilen? Hun sier klart "JA",- og forskjellen mellom hva vi tenker på som typisk kvinnelig og mannlig leder vil viskes ut.  
 

En fremtidens leder vil skape et godt innovasjonsklima som er helt avhengig av tillit begge veier. For at ansatte skal være kreative og innovastive, er dette HELT essensielt. En fremtidens leder /androgyn leder er god på å skape et optimalt tillitsfullt miljø.

 
Konklusjon for 2013 mot 2040: Sats på androgyn ledelse med fokus på indre motivasjon.
 
Yvonne-landsmote-1.jpg
 

Jeg synes det er flott at Forbundet for Ledere og Teknikk er fremsynte og setter dette temaet på agendaen.

 

FLT var generøse og ga et honorar på kr 10.000,- som ble gitt videre til et veldedig prosjekt,- #Kjoleforskole som skal bygge skole i Afrika. Dette gjorde jobben ekstra verdifull for meg.

 

En stor takk til Anne Grethe Solberg som ga meg mye input og sendte meg sin doktorgrad.

 

En stor takk også til mine twittervenner som skolerte meg på Fremtidens arbeidsliv og som gjorde at jeg kunne stå trygt på den store scenen på Oslo Kongress senter: 

 

Anja Hofmann ( Business Analyst; Digitale trender)

Solfrid Flateby (Daglig leder i Kronprinsparets Fond)

Christian Halvorsen, CEO i Finn.no

Vegard Leinan (Vice President i fagorganisasjonen Parat)

Annicken Roed ( CEO Corporate Spring, kulturevangelist)

Svein T Marthinsen (Valganalytiker, Forfatter)

Sist men ikke minst en stor takk til John G. Eggen (Senior Forvalter, Allegro Finans) som sendte verdifull informasjon; sent og tidlig.  TUSEN TAKK!

 Yvonne-landsmote-2.jpg

Artikler fra Bård Kuvaas og Anne Grethe Solberg:

http://www.bi.no/forskning/News/Nyheter-2008/Fem-rad-om-lonn-og-motivasjon/

http://www.dn.no/talent/article2565875.ece

http://www.hegnar.no/kvinner/karriere/article717908.ece

 

 

Tips til artikler fra John G. Eggen:

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-12-20122013.html?id=714050

 http://www.nortrade.com/sectors/articles/mobility-for-a-better-life/

 

 

 

0 Ros
Om forfatteren

YvonneFosser

Kommentarer
Helene Jørum

Tusen takk for en god og interessant artikkel, Yvonne!

 

Som ansatt gjennom en rekke jobber kan jeg absolutt se for meg at den beste lederen er den androgyne, som komibinere mannlige og kvinnelige ledertrekk. Og som praksisstudent i HP i to måneder vil jeg si meg helt enig med deg, Anita er nettopp en slik leder.

 

Jeg syns også det er veldig interessant det du skriver om indre motivasjon, og det å jobbe for noe annet enn lønna. Min erfaring er at de jobbene jeg har gjort "gratis", er de som har gitt meg mest igjen. Mine to yndligs-CV´er kommer fra praksisoppholdet hos dere, og tiden min i Oslo Student-TV. Det igjen har gitt meg enda større tro på min egen motivasjon, og at med den oppnår jeg mine største bragder.

 

Indre motivasjon kan kanskje fremskyndes av sin leder, men er det også kanskje noe som bor i oss selv og som man selv maner frem?

 

I 2040 vil jeg være 50 år gammel. Kanskje, kanskje er jeg da i en stilling som vil få meg til å tenke tilbake på denne artikkelen og hva den lærte meg :)

 

- Helene Jørum

YvonneFosser

Tusen takk for hyggelige ord Helene! Satser på å være tilstede for å høre hvordan du setter spor når du er 50:-) men regner med at det blir mange muligheter også før det! En drømmeansatt som deg kommer til å gjøre det bra uansett hvor du havner.

 

Yvonne

Arrangement
28-30 November
Madrid, Spain
Discover 2017 Madrid
Join us for Hewlett Packard Enterprise Discover 2017 Madrid, taking place 28-30 November at the Feria de Madrid Convention Center
Les mer
See posts for dates
Online
HPE Webinars - 2017
Find out about this year's live broadcasts and on-demand webinars.
Les mer
Se alle