Garasjen - uten nerden stopper verden
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

På vei mot - Imponerende vekst

NorgeGjest

vekst.jpg

 

Imponerende vekst
Å skape imponerende vekst i en omstillingssituasjon er ingen enkel oppgave. Vi skal skape et selskap rustet for dagens og fremtidens IT marked og kundenes tjenestebehov, basert på eksistens og verdikjeder siden 1939. Imponerende vekst i en slik situasjon måles ikke da kun i tall eller prosenter, men med å forstå de differensierte oppgavene; å hente markedsandeler fra konkurrenter i vekstområder, å beholde vår markedsandel i et nedadgående totalmarked, å beholde marginer når konkurrentene aggressivt priser løsninger på nye måter, og forstå våre kunder og deres endrede behov og kjøpsmønstre.
 
Hovedoppgaven er å forstå omstillingens konsekvenser, hvilke opppgaver vi har lokalt (da mye gjøres sentralt) og å brette opp armene der det er nødvendig uavhengig av hva du selv blir målt på. Omstilling krever helhetsforståelse og lokal innsats utover individuelle mål - det handler om mye mer enn egne mål, det handler om selskapets overlevelsesevne hvor HP Norge er ett av 170 land som må bidra for å lykkes. Lokalt jobber vi med å opptre mer som ett selskap i markedet selv om organsieringen ikke alltid er tilrettelagt for det, så har vi etterstrebet det gjennom fellesmøter, ulike arenaer og etablert roller som en teknologidirektør og en stemme for kanalen. Men vi har fortsatt et stort potensial når det gjelder å utnytte «det store HP» på en bedre måte for våre kunder i Norge – og det starter nok med å forstå hverandres rolle i det overordnede HP bildet bedre – The New Style Of IT bringer oss mer sammen her, men det er ikke gjort over natten.

 

Innovasjon og Endringstakt THE NEW STYLE OF IT
En av HPs kjerneverdier har overskriften Meaningful Innovation. Videre heter det “We are the technology company that invents the useful and the significant”. For oss nordmenn høres det enda bedre ut på vårt eget språk: Vi skal være nyttige. Vi skal være vesentlige. Og vi skal være det gjennom våre oppfinnelser. Her ligger det et tungt og ufravikelig budskap fra vår øverste ledelse om at vi skal være det selskapet verden vender seg til for å løse problemer. Det er en stor og viktig oppgave som gjør oss til en samfunnsaktør å regne med. Det er lov til å være stolt over det!
 
Det IT-landskapet vi opererer i har vært i en dramatisk utvikling de siste årene, og utrolig nok ser ikke endringen ut til å avta helt ennå. IT er ikke lenger bare «IT», men en naturlig fullintegrert del av folks liv tjuefire timer i døgnet. Dette stiller selvfølgelig enorme krav til visjon og ikke minst hvilken retning selskapet skal ta med hvilke produkter og løsninger vi skal satse på for å være i forkant av utviklingen. HP har valgt å beskrive denne nye hverdagen som The New Style of IT, et begrep som understøttes av de fire store megatrendene Cloud, Mobility, Security og Big Data. Det er innenfor disse områdene vi kommer til å fokusere all vår innovasjonskraft i tiden framover, og vi er allerede godt i gang.
 
Skya bringer tjenester i front
Gjennom skya endres forretningsmodeller. Robust og fleksibel IT muliggjør denne endringen både for kunder, parterne og leverendører.  HP er fortsatt et teknologiselskap, men vi ser at tjenestene blir stadig viktigere for oss, våre kunder og partnere. Tjenestene er her for å understøtte kjerneforretningen vår, som er å levere markedsledende teknologiløsninger.
 
Endringstakten øker i takt med forventningen til oppetid, ytelse og fleksibilitet. Vi ser derfor at kravene til de som skal supportere og drifte løsningen øker. Enhver IT-avdeling ser derfor på hvordan de kan jobbe smartere og flytte fokus fra reaktiv brannslukking til innovasjon og nytenkning. Vi supporterer framtidens IT med fokus på tre hovedområder: automatisering, support av hele IT-miljøet og kjøp av kapasitet.
 
I dag tilbys ikke kun support av enkeltkompententer og enkeltteknologier. IT blir en stadig mer virksomhetskritisk og en vesentlig konkurransefaktor. Heretter forespør stadig fler kunder support og rådgiving tilpasset hele IT-miljøet og alt av teknologi i datasenteret, slik vi kan tilby blant annet via Datacenter Care.  Dette innebære løpende rådgiving på teknologi og prosesser av et dedikert supportteam med kunnskap om kundens miljø. Blant mange kunder som benytter disse tjenestene, finner vi markedsledere som Møllergruppen, PostNord og Marin IT.
 
Stadig flere kunder ønsker å konkurranseutsette alt eller deler av sine IT-tjenester. Vår divisjon som har fokus på outsourcing og transformasjonsprosjekter med spisskompetanse på alle aktuelle tjenesteområder tilpasset skya, har det siste året bistått en rekke kunder i Norge, som:


• Stort norsk/internasjonalt industrikonsern;  ferdigstilt transformasjonsprosjekt og utrulling i mer enn 50 land 
• Transformasjonsprosjekt for stor offentlig virksomhet, hvor HP er service integrator for alle kundens leverandører og sikrer ett interface for kunden med standardiserte prosesser og rapporter
• IT transformasjon til Cloud for Globalt industrikonsern

 

Tjenester i HP
Gjennom det siste året har vi levert tjenester som har bidratt med endring, digitalisering og konkurransekraft.  Vi har tjenester som bidrar gjennom hele endringsreisen, fra rådgiving via  implementeringsprosjekter til support og drift. Vi ser også at måten tjenester leveres på er i endring. Moderne IT-løsninger utfordrer etablerte skiller. Landegrenser viskes ut og kompetanseområder smelter sammen. New Style of IT setter fokus på konvergert IT infrastruktur og hvordan disse løsningene kan bidra med forretningsverdi og ikke kun «megahertz».
 
Dagens datasenterprodukter gir mulighet for direktekopling mot HP. Slik kan kundene bli mer proaktive og ligge i forkant. Ved å få tilgang til oppdateringer samt løpende oversikt over status på hva som er installert og helsetilstanden til IT infrastrukturen. Mer enn 150 kunder har det siste året kjøpt vår tjenesteløsning, Proactive Care.
 
En annen megatrend som kommer via skya, er at stadig fler kunder etterspør kjøp av kapasitet og ikke kun teknologi. Dette kan vi vi nå tilbyr via vår tjeneste, Flexible Capacity Services (FCS). Istedet for å kjøpe for eksempel kun en lagringsløsning, kjøper kundene nå lagringskapasitet.  Dette gir kunden fleksibilitet og forutsigbare kostnader for
datalagring og samtidig kan de bruke egne ressurspersoner mer proaktivt enn tidligere.
 

Net Promoter Score Kunden skal være konge hos oss!
Endringstakten i vår bransje er enorm og kundenes krav skjerpes kontinuerlig. Maktbalansen er snudd for lenge siden. For at vi skal kunne sammenligne våre prestasjoner med våre viktigste konkurrenter, har Meg Whitman implementert måleverktøyet Net Promoter Score i HP.  Kundetilfredshet og –lojalitet får stadig sterkere fokus fra vår ledelse, da disse er avgjørende faktorer for å oppnå imponerende vekst.
 
Vi har tett dialog med våre viktigste kunder og partnere, og gjennomfører regelmessige intervjuer for å identifisere hva som fungerer godt i samarbeidet, og hva vi bør ha fokus på å forbedre.  I siste år økte lojaliteten hos våre viktigste kunder med nesten 5%.  Vi gjør grundige analyser av alle tilbakemeldinger, og investerer i kvalitetsarbeid i prosessene som kundene vår møter.  Vi kan dokumentere tydelige forbedringer både når det gjelder kjøps- og supportprosesser, og for samarbeidsprogrammer med våre partnere.
 
Systemer og prosesser er en ting, noe annet er folkene som møter kundene. Undersøkelser har vist at hele 70% av merkevareinntrykket bestemmes av menneskene man møter. Da er det gledelig at det er på folkene våre vi får de sterkeste og beste tilbakemeldingene. Kundeansvarlige, konsulenter, teknikere og mange andre får glimrende tilbakemeldinger på kompetanse, samarbeidsevne, servicegrad og vilje til å ta eierskap.  Dette har en klar sammenheng med vår medarbeidertilfredset på jobben og det er helt avgjørende for våre resultater – Folk kjøper av Folk! 
 
Et av HPs satsningsområder for å skape imponerende vekst er vår fokus på ServiceProvidere (XsP). Vi har satt sammen et sterkt team som så langt leverer! Teamet jobber med rundt 100 ServiceProvidere – store og små. Et svært viktig team for et marked i endring, hvor kundene går fra å handle direkte fra HP, kommer avtalene inn via outsourcing dealer og ServiceProvidere. XsP teamet har vist at dedikert fokus mot en vertikal i markedet åpner nye muligheter for HP Norge. Resultatene og avtalene vi har inngått kan vi ikke dele.

 

En omstillingsreise med kurve som peker i riktig retning
HPs aksjekurs viser imponerende vekst WW, markedet og analytikerne tror på HP! Vi har gått fra et nivå på rundt 14$(januar 2013) fram til dagens verdi på nesten 35$.
 
Når det gjelder Markedsandeler viser Q1 at HP er suverent nummer 1 på PC! Vi har hatt en eventyrlig vekst på 26.4% fra Q1FY13 til Q1FY14, og vi er nesten dobbelt så store som nestemann på listen.
 
Samme på Print – HP er suverent best med en vekst på 23.3% fra Q1 FY13 til Q1FY14. HP er faktisk eneste leverandør som vokser, og vi er nesten dobbelt så store som nr 2.
 
Vi er jevnt sterke på Serversiden med over 50% markedsandel. Her er utfordringen å holde vår andel av markedet, og våre marginer i et marked som går ned.
 
Vårt nettverksområde vokser! I et marked hvor en leverandør er nesten enerådende, ser vi at stadig flere kunder etterspør HP’s Nettverksløsninger, og har en to-leverandør strategi innenfor sitt nettverksområde.
 
Våre  lagringsløsninger gjør det svært godt i det norske markedet! Resultatene har gjort at vårt Lagringsområde var nr 1 i GWE både i Q1 og i Q2 2014 – imponerende!

 

 

Dette folkens – er sommerens oppsummering fra ledergruppen i HP Norge rundt strategien så langt! Før vi tar sommerferie ønsker vi å takke dere alle for innsatsen, for alle timene bak hver nye avtale, alle calls og timer med tilbudsskrivning og oppfølging, hver installasjon og bakarbeid for å sikre kontrakter, fornøyde kunder og partnere. Vi vet at det har vært og er krevende, oppgavene er mange, vi er færre folk, har færre midler og mulighetsrom  – men kurvene og signalene viser at vi er på rett vei i vår omstillingsreise selv om vi på ingen måte er ferdig! Det har Meg W bevist og børsen bekreftet på WW nivå -  og det har jaggu dere bevist på lokalt nivå!
 
HP betyr Have Pride sa Ian McGeorge (HP Norge sin første adm.dir) til oss da han var på strategilanseringen vår  i 2012 – det har han helt rett i!
 
God sommer!
 
Anita & ledergruppen

 

På vei mot - Beste arbeidsplass

På vei mot - Mest synlighet

 

0 Ros
Om forfatteren

NorgeGjest

Arrangement
28-30 November
Madrid, Spain
Discover 2017 Madrid
Join us for Hewlett Packard Enterprise Discover 2017 Madrid, taking place 28-30 November at the Feria de Madrid Convention Center
Les mer
See posts for dates
Online
HPE Webinars - 2017
Find out about this year's live broadcasts and on-demand webinars.
Les mer
Se alle
Hva er nytt
Publisert til:
Original Forfatter:
Publisert til:
Original Forfatter:
Publisert til:
Original Forfatter:
Se alle