Garasjen - uten nerden stopper verden
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Senior og attraktiv

YvonneFosser

 Jan Carlsen.jpgSeniorene er friskere, sunnere og tjener mer penger enn før. De vil fortsette å ha et godt liv, og ikke overraskende er jobben en viktig del av det.

 

Stadig flere voksne arbeidstakere kjennetegnes av at de synes det er lystbetont å arbeide. 

 

Dette er ikke overraskende for meg. HP Norges medarbeiderundersøkelser viser at seniorene er av de som er aller mest fornøyd med sine arbeidsoppgaver og sin arbeidsplass.

 

Jeg har lenge stilt spørsmål til hvorfor det i Norge har vært så mye fokus på - og så gode ordninger for - at seniorer skal velge å gå av tidlig med pensjon. Jeg forstår det rett og slett ikke. Her er det SÅ mye ubenyttet potensiale.

 

Eldrepolitikk er et hett tema og blir ofte omtalt som velferdsstatens problemområde.

 

                                                                                                             

                                                                   

Bilde: Jan Carlsen (30 år i HP)  presenterer tips til unge talenter i HP Norge.

 

Sett i et internasjonalt perspektiv har vi det kanskje ikke så aller verst. En fersk undersøkelse fra Help Age Internasjonal viser at Norge er det nest beste landet å bli gammel i (plasseringen på listen er basert på 13 parametre, blant annet helsetilstand, økonomi og arbeid. Indeksen omfatter nesten 900 millioner mennesker over 60 år - om lag 89 prosent av eldre personer i 91 land).

  

Vi vet at andelen eldre vil øke i årene som kommer. I følge NHO vil gruppen over 67 år i Norge mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 1,5 millioner.

 

IMG_20131209_112018_resized.jpgDet ventes også at antallet over 80 vil tredobles i samme periode. Det er vel ikke tvil om at vi trenger flere hender i arbeid...

 

Det er viktig å satse på seniorene i et økonomisk og makroperspektiv,- for bærekraftig utvikling. Det er viktig for arbeidsgivere,-  vi trenger seniorenes kompetanse, både kunnskap og som kulturbærere for å skape innovasjon og samarbeid, samt for utvikling av mindre erfarne medarbeidere. Det er også svært viktig for våre seniorer. Det er mye forskning som viser at arbeid gir bedre psykisk og fysisk helse.

 

En undersøkelse fra Ipsos MMI viser at stadig flere ønsker å  jobbe etter fylte 62 år. De største endringene finner sted fra 2011 og utover. Dette bør sees i sammenheng med at pensjonsreformen ble innført i 2011 og AFP ble lagt om i privat sektor, altså det fungerer med ordninger som gjør det mer lønnsomt å være lengre i arbeidslivet.

 

 

 

 Bilde: HP Norges hovedtillitsvalgt Liv Skaanes.

 

 

Det er heldigvis endringer i arbeidslivet med tanke på hvor attraktive seniorene er. Mange bedrifter har heldigvis forstått hvilken kompetanse de innehar og hvilken verdi det har å satse på seniorene.

 

Et annet perspektiv er at det kan være helsebringende å jobbe. Nyere forskning viser at arbeidstakere med helseplager blir friskere av å være i arbeid enn å være hjemme (ref Friskgården http://www.frisknett.no/2013/01/kronikk-arbeid-gir-helse/ )

 

Å ha en rolle i arbeidslivet gir bedre livskvalitet.  Helseplagene en har, plager en mindre. For oss som enkeltpersoner er det ingenting som kan måle seg med å ha en meningsfyllt rolle, stor eller liten, i arbeidslivet. Det gir muligheter for egen læring og utvikling, selvrealisering og å være i stand til å vise og bruke styrker og evner. Og det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen er livsviktig.  Jeg mener vi har en plikt som arbeidsgivere å gjøre mer for å gi  eldre arbeidstakere den fleksibiliteten de trenger for å jobbe lenger.  For å få til dette er det selvfølgelig den enkeltes ansvar å være endringsvillig, å dele av sin kunnskap og være positiv på veien.

 

Som arbeidsgiver har vi mange muligheter til å legge til rette for at seniorer kan jobbe lenger. Eksempler kan være fleksibel arbeidssted eller -tid, samt endring av oppgaver der det er mulig.  I følge NAV er det mange muligheter for å kombinere pensjon og arbeid (se NAVs sider: 

https://www.nav.no/Pensjon/Pensjon/Hvilke+muligheter+har+du+til+%C3%A5+kombinere+arbeid+med+pensjon%3F.155137.cms ).

 

 

Min kollega Birgitta Jenssen er snart 66 år.  Hun syntes det begynte å bli slitsomt å jobbe fullt og tenkte at hun skulle slutte å jobbe. Hun har 37 års arbeidserfaring, 25 år fra HP. Hun forhørte seg med NAV om hvilke muligheter som fantes. De spurte henne om hun hadde lyst til å jobbe redusert, med full pensjon. Birgittas leder hadde et stort ønske om at Birgitta skulle fortsette, men forstod at hun ønsket å roe ned. Birgitta syntes det var en ideell løsning å jobbe tre dager i uken, en av disse dagene skal hun jobbe hjemmefra. Birgitta sier at det er positivt og helt essensielt at HP er fleksible og legger forholdene tilrette.

 IMG_20131209_115917_resized.jpg

Birgittas råd til andre seniorer:

  1. Ikke slutt å lære og oppdater deg!
  2. Vær åpen for endringer og nye måter å jobbe på
  3. Alt har sin tid, det er greit å ta andre roller og ansvar der det er mulig 
  4. Sjekk ut muligheter for fleksible løsninger på NAV og hos din arbeidsgiver

Birgitta ble bestemor for første gang i desember og gleder seg til å kombinere bestemorrollen med å være yrkesaktiv. Birgittas leder og vi kolleger er også svært glade for løsningen!

 

 

0 Ros
Om forfatteren

YvonneFosser

Arrangement
28-30 November
Madrid, Spain
Discover 2017 Madrid
Join us for Hewlett Packard Enterprise Discover 2017 Madrid, taking place 28-30 November at the Feria de Madrid Convention Center
Les mer
See posts for dates
Online
HPE Webinars - 2017
Find out about this year's live broadcasts and on-demand webinars.
Les mer
Se alle
Hva er nytt