ProLiant Servers (ML,DL,SL)
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

ProLiant DL360 G4 dont work LED CR21/CR22

 
Sławo89
Occasional Visitor

ProLiant DL360 G4 dont work LED CR21/CR22

Hi, after connecting the ProLiant DL360 G4 to run the current power supplies and cooling fans, nothing further happens. I'll need to run a second CPU cooling fans. On the motherboard LEDs blink 2 CR21 and CR22 alternately. They should light up all CR21-28 (total 8 LEDs) on the front panel does not light up any LED, power can not turn the server (it should automatically start up) someone had a similar problem, as can be the reason?

 

Witam, po podłączaniu serwera ProLiant DL360 G4 do prądu uruchamiają się wentylatory chłodzące zasilacze i nic dalej się nie dzieje. Zaraz powinny uruchomić się drugie wentylatory chłodzące procesory. Na płycie głównej migają 2 diody CR21 i CR22 na przemian. Powinny świecić się wszystkie CR21-28 (razem 8 diod) Z przodu na panelu nie świeci się żadna dioda, powerem nie da się włączyć serwera (powinien samoczynnie uruchomić się) Miał ktoś podobny problem, jak może być przyczyna?