System Administration
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Drivrutin för skrivare KonicaMinolta bizhub 3300P

 
Occasional Visitor

Drivrutin för skrivare KonicaMinolta bizhub 3300P

En fråga: Landstinget Västernorrland har standardskrivare KonicaMinolta bizhub 3300P. Finns det drivrutin för den som kan läggas på server rx2660? Vår systemskrivare HPLaserJet P3005 är på väg att bytas ut. Med Vänlig Hälsning IT-Ingenjör Evert R Johansson Laboratoriemedicin Västernorrland Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 851 86 Sundsvall E-post: evert.johansson@lvn.se tlf:060-181376
1 REPLY 1
Highlighted
Acclaimed Contributor

Re: Driver for printers, Konica Minolta bizhub 3300P for rx2660

translation:

>One question: Västernorrland County Council default printer Konica Minolta bizhub 3300P.

>Is there a driver for it that can be placed on a server rx2660? Our system P3005 HP LaserJet printer is about to be replaced.

 

>Sincerely IT engineer Evert R Johansson Laboratory Medicine Västernorrland County Hospital Sundsvall-Harnosand 851 86 Sundsvall E-mail: evert.johansson@lvn.se tel: 060-181376


Are you talking about HP-UX?